• Sparring til ledere

  • Kursusdag

  • Fyraftensmøde

  • Konfliktmægling
     

Kontakt os og hør om mulighederne

Andre kulturer på arbejdspladsen

På multikulturelle arbejdspladser kan det succesfulde arbejdsmiljø under tiden trues af konflikter og samarbejdsproblemer. Problemerne kan blandt andet skyldes kulturelle fejlfortolkninger og modstridende værdisæt. Her spiller uvidenhed en vigtig rolle. 

 

 

Mange danske arbejdspladser er multikulturelle. Det vil sige, at medarbejderne kommer fra forskellige kulturer eller lande. Dette kan i sig selv ses som en styrke, idet forskellige mennesker kan bidrage med forskellige vinkler, synspunkter og kompetencer til en arbejdsplads. 

 

Alligevel oplever en del af disse arbejdspladser konflikter og samarbejdsproblemer. Det kan f.eks. være, at en kvindelig medarbejder ikke vil give hånd til en mand, eller at medarbejderne ikke har den samme opfattelse af aftaler og punktlighed. 

 

Det er vigtigt for det succesfulde arbejdsmiljø, at der tages hånd om konflikter, misforståelser og fejlfortolkninger hurtigst muligt. 

 

Helt konkret går vi hos Center for Beredskabspsykologi ind og kortlægger, hvilke værktøjer, der er brug for hos den enkelte virksomhed, så konflikterne kan løses. 

 

Her lægger vi vægt på, at alle parter føler sig set og hørt i processen, og at uvidenheden skiftes ud med brugbar viden om hinanden.