BeredskabsInfo 2018-11.png

Så er vi klar til at præsentere den nye modulopbyggede uddannelse

Krise- og Kollegastøtte

Find rundt i KK-uddannelsen.png

Klik her

Kollegastøtte.png
Kriseplan.png
Masterclass.png
Certifikat.png

Krise- og Kollegastøtte – grundmodul
Introduktion til stress- og krisehåndtering for enkeltpersoner og grupper.
Vi arbejder med effektive værktøjer og træner én-til-én-samtaler og debriefing 

(5+2 dage)

Læs mere om kurset her

Krisestyring
Arbejdspladsens håndtering af pludselige og alvorlige hændelser samt beredskabsplanlægning (2 dage)

Læs mere om kurset her

Avanceret stress- og krisehåndtering

Masterclass i bearbejdning af stressbelastning og traumatiske oplevelser samt forståelse for svær traumatisering og PTSD

(5 dage)

Læs mere om kurset her. Kurset udbydes første gang i 2020. Hold øje med kursuskalenderen på forsiden

Certificering
Eksamensmodul for den, der har gennemført de tre ovenstående moduler og ønsker at blive
Certificeret Krise- og Kollegastøttemedarbejder™ (C-KKM™)
(Mundtlig og skriftlig eksamen)

Udbydes første gang i 2020

De enkelte kursusmoduler udbydes som åbne kurser og gennemføres i København og Vejle.
Hold øje med kursuskalenderen. Datoer på de enkelte moduler bliver løbende meldt ud.

Efter aftale kan de enkelte kursusmoduler oprettes lokalt overalt i Danmark og Grønland.

Arbejdspladsens egen robusthed

 

Både offentlige og private virksomheder og institutioner ønsker at skabe gode og sikre arbejdspladser med høj trivsel og trygge medarbejdere. Med andre ord: Enhver arbejdsplads ønsker at være robust. Det gælder både i hverdagen, og når situationen pludselig spidser til.

 

Når en arbejdsplads implementerer krise- og kollegastøtte, kommer der styr på både forebyggelse og håndtering af såvel hverdagen som de voldsomme hændelser.

 

I hverdagen er krise- og kollegastøtte med til at understøtte en åben kultur, hvor mindre og større udfordringer forebygges og håndteres lokalt og hurtigt.

 

I tilfælde af udsædvanlige og voldsomme hændelser, træder krise- og kollegastøttemedarbejderne til med støttende og bearbejdende samtaler, så hverdagen kan genskabes hurtigst muligt.

 

 

Uddannelsens form og indhold

 

Krise- og kollegastøtteuddannelsen består af en række moduler, der kan frit kan tilvælges. Denne fleksibilitet sikrer, at den enkelte krise- og kollegastøttemedarbejder uddannes på det niveau, der matcher arbejdspladsens behov. 

 

Krise- og kollegastøttemedarbejdere er meget bevidste om, hvor deres egen kompetence ophører, samt hvornår og hvordan de skal henvise til professionel krisehjælp og anden behandling.

 

Det er et krav, at kollegastøttemedarbejdere løbende vedligeholder deres uddannelse, hvis de ønsker at være en del af det landsdækkende krise- og kollegastøttenetværk.

Se kursusoversigten her...

www.beredskabspsykologi.dk

 

mail@beredskabspsykologi.dk

Tlf. 6133 7184

Tlf. 6133 7140