Generelle betingelser for deltagelse i
kurser og uddannelsesforløb hos
Center for Beredskabspsykologi ApS

 1. Tilmelding sker som udgangspunkt elektronisk via.www.beredskabspsykologi.dk. Når en tilmelding er foretaget, er den bindende.
   

 2. Skulle der opstå et behov for at annullere en tilmelding, skal dette ske skriftligt til mail@beredskabspsykologi.dk.
   

 3. Ved annullering af en tilmelding mindre end 6 uger og mere end 4 uger før første dag i arrangementet - uanset årsag - opkræves der 50 % af den samlede kursuspris. Beløbet tillægges moms.
   

 4. Ved annullering af en tilmelding mindre end 4 uger før første dag i arrangementet, opkræves den fulde kursuspris. Beløbet tillægges moms. Dette gælder uanset årsag til annulleringen - også fx akut opstået sygdom og tilskadekomst.
   

 5. Hvis din tilmelding til et kursus ikke sker som led i dit erhverv, og du kan betegnes som forbruger jf. Forbrugeraftaleloven, har du 14 dages fortrydelsesret. Fristen løber fra dagen for aftalens indgåelse. Meddelelse om fortrydelse skal sendes pr. mail til mail@beredskabspsykologi.dk. Ved formulering af din mail kan du bruge den standardfortrydelsesformular, som fremgår af Forbrugeraftalelovens bilag 3. Meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten skal være utvetydig. Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis meddelelsen om udøvelsen af fortrydelsesretten sendes inden fortrydelsesfristens udløb.

  Såfremt tilmelding sker mindre end 4 uger før første kursusdag i et arrangement, påbegynder vi straks efter tilmeldingen at bestille kursusmaterialer, forplejning, bookinger på kursusstedet mm. Hvis fortrydelsesretten udøves inden for dette tidsrum, skal der betales et beløb til Center for Beredskabspsykologi ApS, der står i rimeligt forhold til omfanget af de ydelser, der er leveret indtil det tidspunkt, hvor fortrydelsesretten blev udøvet, sammenlignet med fuld opfyldelse af aftalen.