Kollegastøtte_-_ny.png

Find rundt i Krise- og Kollegastøtte-uddannelsen

Find rundt i KK-uddannelsen.png

Krise- og Kollegastøtte

Uddannelse og netværk

Der er meget værdi i at lade kollegaer hjælpe hinanden, når der opstår voldsomme hændelser, stress og konflikter på arbejdspladsen. Det betyder fx, at hjælpen kan gives hurtigt og i nærmiljøet, og at hjælperen har indsigt i arbejdsopgaverne og kulturen på arbejdspladsen. Desuden er ordningen ikke så dyr, og den giver store besparelser på bl.a. sygefravær.

Alle arbejdspladser skal have et godt psykosocialt arbejdsmiljø. Det indebærer naturligvis, at den daglige omgangstone er god blandt både ledelse og medarbejdere, men også at virksomheden har et beredskab, der er klar til at håndtere uventede udfordringer.

Voldsomme hændelser, stress og konflikter kan pludselig blive et vilkår, som kræver en ekstra indsats. 

Krise- og kollegastøttemedarbejdere er de nærmeste at gå til, fordi de er let tilgængelige og er uddannet til at håndtere de svære samtaler. Samtidig kan de hjælpe kollegaer og ledere videre mod en løsning af situationen.

Vi har mere end 15 års erfaring i uddannelse af krise- og kollegastøttemedarbejdere og opbygning af netværk i alle typer virksomheder.

Regioner og kommuner er forpligtet til at stille såkaldte krisestøttepersoner til rådighed ved både den akutte og den opfølgende indsats i tilfælde af voldsomme ulykker, katastrofer og terrorangreb. Når offentlige virksomheder anvender kollegastøttemedarbejdere i dagligdagen, råder de således også over de medarbejdere, der skal løses krisestøtteopgaverne. Derfor anvender vi betegnelsen Krise- og Kollegastøttemedarbejdere - i daglig tale KKM.

Uddannelsen

Krise- og Kollegastøtteuddannelsen er opdelt i moduler, så man kan udbygge den efter behov.

Det betyder, at man kan kalde sig Krise- og Kollegastøttemedarbejder, når man har gennemført grundmodulet. Derefter kan man supplere med de moduler, man har behov for.

 

For at opnå titlen Certificeret Krise- og Kollegastøttemedarbejder™, skal man gennemføre alle moduler og afslutte med et certificeringsmodul. 

De enkelte moduler

Krise- og Kollegastøtte – grundmodul

Introduktion til stress- og krisehåndtering for enkeltpersoner og grupper.
Vi arbejder med effektive værktøjer og træner én-til-én-samtaler og debriefing 
(5+2 dage)

Læs mere om kurset her

 

Krisestyring
Arbejdspladsens håndtering af pludselige og alvorlige hændelser samt beredskabsplanlægning (2 dage)

Læs mere om kurset her

 

Avanceret stress- og krisehåndtering

Masterclass i bearbejdning af stressbelastning og traumatiske oplevelser samt forståelse for svær traumatisering og PTSD

(5 dage)

Læs mere om kurset her. Kurset udbydes første gang i 2020. Hold øje med kursuskalenderen på forsiden

Certificering
Eksamensmodul for den, der har gennemført alle overstående moduler og ønsker at blive Certificeret Krise- og Kollegastøttemedarbejder™ (C-KKM™)
(Mundtlig og skriftlig eksamen)

De enkelte moduler udbydes som åbne kurser og gennemføres i København og Vejle.
Efter aftale kan de enkelte moduler oprettes lokalt overalt i Danmark og Grønland.

Eksamensmodulet gennemføres dog som udgangspunkt i Hørsholm.

Netværket

Alle Krise- og Kollegastøttemedarbejdere (KKM) indgår i et netværk, der dækker hele Danmark og Grønland.

På den måde er det altid muligt muligt at finde en KKM, når der er brug for hjælp. Nogle gange foretrækker man at tale med en fra sin egen arbejdsplads, og andre gange vil man hellere tale med en udenforstående. Man kan altid kontakte den nærmeste KMM, som enten selv kan hjælpe eller kan henvise til en anden i netværket. 

Alle KKM har tavshedspligt.