Se hvad andre deltagere har sagt om
Krise- og Kollegastøtte
- grundmodul

"Nu føler jeg, at Grønlandske Lufthavne er rustet til at håndtere en traumatisk hændelse i fremtiden. Tak for de værktøjer og kundskaber, CBP har givet os."

Brian Hjortborg, flyvepladschef i Paamiut

"Fantastisk kursus, og langt mere en bare klap-på-skulderen kollegastøtte.

Casper Høj Dyhrberg, arbejdsmiljørepræsentant, DONG Energy A/S

 

"Et super godt kursus der giver mig redskaber, viden og modet til at føre de svære samtaler omkring kriser. Jeg har lært overraskende meget om mig selv. En læring jeg vil tage med mig videre og arbejde med. Jeg går herfra med en rigtig god fornemmelse!"

Thomas Philipsen, indehaver af Life2Save

 

Se vejen gennem hele uddannelsen i
Krise- og Kollegastøtte - klik på billedet herunder

Find rundt i KK-uddannelsen.png

Kursus

Krise- og Kollegastøtte
- grundmodul 

 

6.-10. september + 4.-5. oktober 2021

(7 dage som internat)

Vejle Center Hotel, Willy Sørensens Plads 3, Vejle

Se mere på www.vejlecenterhotel.dk

Pris

Kursus, materialer, indkvartering på enkeltværelse og fuld forplejning i kursustiden:

18.900 kr. (ekskl. moms)

Undervisere

Ziggie Mai Vesterlund, psykotraumatolog
Henrik Lyng, psykolog

 

Om kurset og metoden

Med grundmodulet får du en række unikke metode metode til krise- og kollegastøtte, der hurtigt og præcist afdækker de enkelte elementer i en voldsom eller stressende oplevelse. Gennem en grundig klarlæggelse af oplevelsen bliver det klart for både den ramte og hjælperen, hvilke elementer, der skal arbejdes videre med. Og via den efterfølgende samtale sættes oplevelsen ind i en ramme, der tager højde for tidligere erfaringer og aktuelle livsvilkår. På den måde bliver det klart for begge parter, hvordan der skal arbejdes videre med oplevelsen, og om den ramte skal henvises til et andet hjælpetilbud.

 

På grundmodulet arbejder vi bl.a. med metoden Struktureret KriseSamtale, der er inspireret af andre metoder. Denne form for krise- og kollegastøtte anvendes mange steder i Danmark, Norge, Sverige og Grønland.

 

Metoden anvendes af personer i sundhedsvæsenet, redningsberedskabet, forsvaret,  erhvervslivet og den pædagogiske verden uden psykoterapeutisk baggrund. Når metoden anvendes til krise- og kollegastøtte, er der ikke tale om terapi, men du lærer, hvad forskellen er. Og du lærer, hvornår en person skal henvises til et egentligt behandlingstilbud.

Du kommer også til at arbejde med forbyggelse og håndtering af stress med udgangspunkt i den metakognitive psykologi. Denne tilgang er utrolig effektiv og kan være med til at fjerne hele grundlaget for, at stress kan opstå og udvikle sig.

 

Når du har gennemført grundmodulet, er du godkendt af os som Krise- og Kollegastøttemedarbejder (KKM).

 

Efter grundmodulet har du mulighed for at tage videregående uddannelse i forskellige metoder til krise- og kollegastøtte. Men først skal du præsenteres for den bagvedliggende teori og lære at anvende de forskellige metoder.

Tilmelding

Tilmeld dig kurset via knappen i venstre side. Har du spørgsmål til kurset, før du tilmelder dig, er du altid velkommen til at kontakte os.