Læs om Krise- og Kollegastøtte

 

Kontakt os og hør om mulighederne for en aftale om krisehjælp

Krisehjælp og psykolognetværk

Langt de fleste arbejdspladser har taget stilling til, hvordan der skaffes krisehjælp, når behovet opstår. For nogle er det lovpligtigt, mens det for andre er et tiltag til forbedring af det psykosociale arbejdsmiljø. Mange arbejdspladser anvender udelukkende eksterne psykolognetværk. Vores model er lidt anderledes.

Der er efterhånden tradition for at sende medarbejdere til psykolog, når der er stress, konflikter og voldsomme oplevelser på arbejdspladsen. Det er gjort i bedste mening, og i mange tilfælde er det også en rigtig beslutning.

Der findes dog stadig mange situationer, som ligeså godt - eller bedre - kunne løses på arbejdspladsen. Det kræver selvfølgelig, at de rigtige ressourcer er til rådighed, så hjælpen kan gives hurtigt og kompetent. 

Ved at anvende Krise- og Kollegastøttemedarbejdere har den enkelte arbejdsplads de bedst tænkelige forudsætninger for at håndtere vanskelige situationer på egen hånd. Der er ingen ventetid, og hjælpen gives nemt og i vante omgivelser. Krise- og Kollegastøttemedarbejdere kan arbejde med voldsomme oplevelser, stress, konflikter og mobning, og de er til rådighed for både kollegaer og ledere. 

Der kan naturligvis stadig være brug for at inddrage psykologer i forbindelse med krisehjælp. Krise- og Kollegastøttemedarbejdere kan give en stor del af hjælpen, og samtidig kender de deres egen begrænsning. Ved meget voldsomme hændelser kan der opstå et behandlingsbehov, og her er psykologerne det rigtige valg.

Center for Beredskabspsykologi indgår aftaler med arbejdspladser, hvor den primære krisehjælp er baseret på anvendelse af Krise- og Kollegastøttemedarbejdere. Skulle der blive brug for psykologhjælp, samarbejder vi med et landsdækkende netværk af psykologer, som træder til efter behov.