Flystyrt.png

Pris og tilmelding

Priser

 

For medlemmer af selskabet: 4.000 kr. (inkl. moms)

For ikke-medlemmer: 4.350 kr. (inkl. moms)

Tilmelding

Du tilmelder dig pr. mail til berithbro@mail.dk og indbetaler kursusgebyret

 

Betaling

 

Kursusgebyret indbetales på selskabets konto

 

Lån og Spar Bank

Reg.-nr. 0400 

Konto-nr. 40126 41066

Mærk indbetalingen: Krisestyring

Dansk Selskab for Psykotraumatologi præsenterer 

Krisestyring for psykologer

 

28.-29. september 2020

Hotel Kong Arthur, Nr. Søgade. København

Som psykologer forventes vi ofte at kunne indgå i et kriseberedskab – enten som en forebyggende foranstaltning eller i en akut situation. I begge tilfælde har vi brug for solide værktøjer, som hurtigt kan tages i brug, og som fungerer efter hensigten. Både forskning og erfaring peger på vigtigheden af både at have den bagvedliggende teori og forståelse og samtidig kunne handle effektivt i akutte og pressede situationer.

 

På kurset ser vi nærmere på emner som forståelse af psykologien bag katastrofer og terrorhandlinger, regioners og kommuners tilrettelæggelse af psykosocialt beredskab akut og opfølgende,  krisestyring ved voldsomme hændelser samt håndtering af egne reaktioner i krisearbejdet.

Kurset henvender sig både til nye og erfarne psykologer, og indholdet vil dels være teoretisk og dels indeholde praksisnære cases, som tilsammen belyser emnet fra forskellige vinkler.

 

Kurset godkendes under specialiseringsmodulet i den psykotraumatologiske specialistuddannelse.

 

Underviser

Henrik Lyng

Henrik er cand.psych., autoriseret krise- og beredskabspsykolog i Center for Beredskabspsykologi. Her udvikler han bl.a. kollegastøtteordninger til private og offentlige virksomheder og krise- og beredskabsplaner for arbejdspladser, hvor mennesker

kommer under pres. Henrik arbejder også med supervision af forskellige faggrupper og foretager konfliktmægling mellem mennesker på arbejdspladser, hvor konflikter truer arbejdsmiljøet. Desuden har han klinisk psykologpraksis i Hørsholm.

Program for kurset

Dag 1

10.00 – 12.00  Katastrofe- og terrorpsykologi

12.00 – 13.00  Frokost

13.00 – 16.00  Katastrofe- og terrorpsykologi

16.00 – 17.00  Den psykosociale indsats i region og kommune

Dag 2

09.00 – 12.00  Krisestyring i praksis

12.00 – 13.00  Frokost

13.00 – 15.30  Krisestyring i praksis

15.30 – 16.00  Opsamling og afslutning