Dansk Selskab for Psykotraumatologi præsenterer 

Krisestyring for psykologer

 

8.-9. april 2019

 

Som psykologer forventes vi ofte at kunne indgå i et kriseberedskab – enten som en forebyggende foranstaltning eller i en akut situation. I begge tilfælde har vi brug for solide værktøjer, som hurtigt kan tages i brug, og som fungerer efter hensigten. Både forskning og erfaring peger på vigtigheden af både at have den bagvedliggende teori og forståelse og samtidig kunne handle effektivt i akutte og pressede situationer.

 

På kurset ser vi nærmere på emner som forståelse af traumatisering og PTSD, akut krisestyring ved voldsomme hændelser, diagnostik, visitering og screening, valg af interventionsformer akut og efterfølgende samt håndtering af egne reaktioner i krisearbejdet.

Kurset henvender sig både til nye og erfarne psykologer, og indholdet vil dels være teoretisk og dels indeholde praksisnære cases, som tilsammen belyser emnet fra forskellige vinkler.

 

Kurset godkendes under specialiseringsmodulet i den psykotramatologiske specialistuddannelse.

 

Kursusleder og underviser

Henrik Lyng

Henrik er cand.psych., autoriseret krise- og beredskabspsykolog og direktør i Center for Beredskabspsykologi ApS. Her udvikler han bl.a. kollegastøtteordninger til private og offentlige virksomheder og krise- og beredskabsplaner for arbejdspladser, hvor mennesker

kommer under pres. Henrik arbejder også med supervision af forskellige faggrupper og foretager konfliktmægling mellem mennesker på arbejdspladser, hvor konflikter truer arbejdsmiljøet. Desuden har han klinisk psykologpraksis i Hørsholm.

 

Sted

Hotel Kong Arthur, Nr. Søgade. København

Program for kurset

Dag 1

10.00 – 12.00  Definitioner og reaktioner

12.00 – 13.00  Frokost

13.00 – 14.00  Diagnostik og differentialdiagnostik

14.00 – 16.00  Krisestyring og organisering under akut og opfølgende indsats

16.00 – 17.00  Visitering og screening af klienter

Dag 2

09.00 – 10.00  Valg af interventionsformer for enkeltpersoner og grupper

10.00 – 12.00  Eksempler på metoder til individuel og gruppebaseret kriseintervention

12.00 – 13.00  Frokost

13.00 – 14.00  Eksempler på metoder til individuel og gruppebaseret kriseintervention

14.00 – 15.30  Sekundær traumatisering hos indsatsmandskab, psykologer mv.

15.30 – 16.00  Opsamling og afslutning

Pris og tilmelding

Priser - bemærk særligt lave priser i 2019

 

For medlemmer af selskabet: 2.750 kr. (inkl. moms)

For ikke-medlemmer: 3.125 kr. (inkl. moms)

Tilmelding

Du tilmelder dig pr. mail til berithbro@mail.dk og indbetaler kursusgebyret

 

Betaling

 

Kursusgebyret indbetales på selskabets konto

 

Lån og Spar Bank

Reg.-nr. 0400 

Konto-nr. 40126 41066

Mærk indbetalingen: Krisestyring

Center for Beredskabspsykologi ApS 


Hovedgaden 55 C, 1.

2970 Hørsholm 

KontorH

6133 7184

6133 7140

Mandag - fredag
kl. 08.00 - 16.00

  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon
  • facebook

© 2018

Center for Beredskabspsykologi ApS

 

CVR 37837407