Kursus

Krisestyring

Kurset er en del af uddannelsen i Krise- og Kollegastøtte,

men det er åbent for alle med interesse i emnet

9.-10. december 2019

hos MBK Kursuslokaler i København

Læs mere om kursusstedet her

Pris

Kr. 4.100,- (ekskl. moms)

Om kurset

Enhver arbejdsplads skal være rustet til at modstå og håndtere pludselige, uventede og voldsomme hændelser. Det skal være muligt at fungere optimalt under krisen, samtidig med at hverdagen opretholdes bedst muligt.

Der er næppe noget værre, end at blive overrumplet og være helt uforberedt, når der sker noget voldsomt. Det er mildest talt frustrerende at skulle opfinde løsningerne, når der allerede var brug for dem i går. Arbejdspladsens beredskabsplan sikrer, at dette aldrig sker.

 

Man kan naturligvis aldrig være 100 % klar til at håndtere hvad som helst. Men med den rigtige plan er mange spørgsmål besvaret på forhånd, og der kommer færre af de ubehagelige overraskelser.

På kurset arbejder vi med emner som katastrofe- og terrorpsykologi, krisestyring i praksis, organisering af arbejdspladsen både akut og opfølgende, ledelsens rolle samt håndtering af medarbejdere og andre berørte.

Kursusledere og undervisere

Psykotraumatolog Ziggie Mai Vesterlund

Psykolog Henrik Lyng

Læs mere om underviserne her