Kurser

Her finder du vores åbne kurser. Flere af dem kan også bestilles og gennemføres lokalt på arbejdspladser og i organisationer. Kontakt os for at høre mere.

KURSUSOVERSIGT

Krise- og Kollegastøtte
Grundmodul

Lær krise- og kollegastøttemetoden helt fra bunden og udbyg den senere med flere moduler

29. august - 2. september
+ 19.-20. september 2022

(7 dage)

på Vejle Center Hotel (internat)

Knap - Læs mere.png

Psykotraumatologisk intervention

For psykologer og andre behandlere

Godkendt på specialistniveau for psykologer

 

Metodekursus i krise-
og traumebearbejdning

En korttidsterapeutisk tilgang til behandling af traumatisk stress og krisereaktioner på kognitivt, metakognitivt, psykodynamisk og psykoedukativt grundlag

13.-15. december 2021 + 10.-12. januar 2022

(6 dage)

Vejle Center Hotel (internat)

2.-5. maj 2022
(4 dage)
Vejle Center Hotel (eksternat)

Knap - Læs mere.png

Krise- og Kollegastøtte
Årsseminar

Bliv opdateret på din viden, få ny inspiration og mød de andre KKM'ere.

Vi har besluttet at opkvalificere KK-netværket. Vi vil have et endnu stærkere netværk, der kan træde til, når der er brug for det.

Årsseminaret er et kursus, der erstatter de tidligere vedligeholdelseskurser. Her inviterer vi fx eksterne oplægsholdere, der kan styrke vores kompetencer og give os ny viden.

Seminaret er åbent for alle med en uddannelse i Krise- og Kollegastøtte eller den gamle kollegastøtteuddannelse.

Datoer for 2022 er på vej

(3 dage)
Vejle Center Hotel (internat)

Knap - Læs mere.png

Defusing og debriefing for psykologer

Godkendt på specialistniveau

Psykologer ​bliver ofte bedt om at stå for psykologisk defusing og debriefing efter voldsomme hændelser. Det kan fx være på arbejdspladser, på skoler, i institutioner eller i sundhedsvæsenet.

 

Ligeledes skal psykologer kunne indgå i krise- og beredskabsplaner, hvor deres rolle bl.a. vil være at stå for defusing og debriefing af mindre eller større grupper.

Lær forskellige metoder til gruppebaseret kriseintervention, så du også kan varetage denne type opgaver.

7.-8. marts 2022

(Kl. 10-17 og 09-16)

Vejle Center Hotel, Vejle (eksternat)

7.-8. juni 2022

(Kl. 10-17 og 09-16)

MBK Kursuslokaler, København (eksternat)

Knap - Læs mere.png

Krisestyring

Kurset er åbent for alle.

 

Få grundig indsigt i katastrofe- og terrorpsykologien og lær, hvordan de regionale og kommunale kriseberedskaber fungerer - og hvad din egen rolle kan være.

23.-24. maj 2022

(Kl. 10-17 og 09-16)

Vejle Center Hotel (internat)

Knap - Læs mere.png