Se hvad andre deltagere har sagt om
Psykotraumatologisk intervention for psykologer og andre behandlere 

Tak for et super givende kursus. Undervisningen var eminent og let at omsætte i forhold til mine klienter efterfølgende. Tak for det. Vi ses nok igen.

Philip Gylling, psykolog

Gyllings Praksis

Tak for et fantastisk kursus!

 

Det har både været teoretisk lærerigt, praktisk anvendeligt og personligt berigende. Kurset var virkelig godt skruet sammen, og i er super-inspirerende som undervisere og terapeuter. Hver især og sammen.

 

Jeg ved ikke om det er timingen (i min personlig-faglige udvikling), jeres personlige stil eller faglige tilgang der gør det, men det her kursus er helt sikkert et af de aller-bedste jeg har været på. Og det skal i have en kæmpe tak for!

Hans Chr. Schrøder-Hansen, psykolog
En|forskel

"Jeg kan klart anbefale denne efteruddannelse. Metoderne er gennemtænkt, let at anvende, og resultaterne virkelig gode. Klienterne tager rigtigt i mod metoden. Underviserne er super gode, veloplagte, utrolig åbne for spørgsmål, anden viden og er meget inkluderende i deres tilgang..

Michael Molin, relations- og parterapeut
OneMind ApS

 

"Psykotraumatologisk intervention var et inspirerende og lærerigt kursus. Kurset fastholdt alle dage et konkret og brugbart fokus, der er direkte anvendeligt i det daglige arbejde med mennesker, der udsættes for overvældende hændelser. Kurset kan anbefales til alle fagfæller der har berøring med disse problematikker i deres arbejdsdag."

Jesper Pihl-Thingvad, cand.psych.aut., Arbejds-og Miljømedicinsk klinik, Odense Universitets Hospital

"Kurset har en meget høj praksisværdi. Modellen er overskuelig, effektiv og meget brugbar i krisesituationer, samt i situationer hvor et menneske skal håndtere en belastning.

Jesper Bardrum, cand.pæd.psych.aut., Børne-og Ungeforvaltningen, Københavns Kommune

 

Kursus

Psykotraumatologisk 
intervention for psykologer og andre behandlere

 

 

Datoer 

14.-16. december 2020 + 6.-8. januar 2021

Vejle

 

Kursussted

Vejle Center Hotel, Willy Sørensens Plads, Vejle

Se mere på www.vejlecenterhotel.dk

Pris

17.450 (ekskl. moms)

Prisen inkluderer undervisning, materialer, indkvartering på enkeltværelse og fuld forplejning i kursustiden.

Målgruppe

Da kurset er godkendt som videreuddannelsen på specialistniveau for psykologer, skal 75% af deltagerne være psykologer. Men kurset henvender sig i ligeså høj grad til læger, sygeplejersker, præster, psykoterapeuter og andre med en god faglig grundviden om krisepsykologi og samtaleteknik. Psykologistuderende kan også komme i betragtening efter nærmere vurdering.

 

Kursusledere og undervisere

Henrik Lyng

cand.psych.aut. i Center for Beredskabspsykologi

Ziggie Mai Vesterlund

psykotraumatolog, Center for Beredskabspsykologi 

 

Om kurset og metoden

Struktureret Krise- og Traumebearbejdning anvendes som korttidsterapeutisk metode mange steder i Danmark, Norge, Sverige og Grønland. Metoden anvendes af såvel professionelle behandlere som andre fagpersoner, der arbejder med kriseramte og traumatiserede mennesker.

 

Struktureret Krise- og Traumebearbejdning er skabt på kognitivt, psykodynamisk og narrativt grundlag, ligesom metoden betjener sig af en række pædagogiske modeller. 

 

Med kurset får du en kriseterapeutisk metode, der hurtigt og præcist afdækker hvilke enkeltelementer i en voldsom oplevelse, der har ført til traumatiseringen. Gennem en grundig rekonstruktion af oplevelsen bliver det klart for både klient og terapeut, hvilke episodiske elementer, der skal arbejdes videre med. Og via den efterfølgende integration sættes traumet ind i en ramme, der tager højde for tidligere erfaringer og aktuelle livsvilkår, og som dermed løsner den spænding, traumet har efterladt hos klienten.

Dansk Psykolog Forening har godkendt kurset på Specialistuddannelsen i Psykotraumatologi med 36 timer:


14.4.4.2.1.     Psykotraumatologisk teori: Hovedområder/paradigmer (6 timer)

14.4.4.2.2.1.  Intervention på individuelt plan i relation til akutte traumer (6 timer)

14.4.4.2.2.2.  Intervention på individuelt plan i relation til længerevarende og kroniske traumer (6 timer)

14.4.4.2.2.3.  Intervention i gruppe i relation til traumatiske hændelser (12 timer)
14.4.4.2.4.     Valgfri del (6 timer)

I alt                 36 timer

 

Tilmelding

Tilmeld dig kurset via knappen til venstre. Har du spørgsmål til kurset, før du tilmelder dig, er du altid velkommen til at kontakte os.

 

Center for Beredskabspsykologi ApS 


Hovedgaden 55 C, 1.

2970 Hørsholm 

KontorH

6133 7184

6133 7140

Mandag - fredag
kl. 08.00 - 16.00

  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon
  • facebook

© 2020

Center for Beredskabspsykologi ApS

 

CVR 37837407

Center for Beredskabspsykologi ® 
er et registreret varemærke