OM OS

Center for Beredskabspsykologi Aps er stiftet af en gruppe mennesker, der brænder for beredskab, psykologi, kommunikation og formidling. Vi har fundet den bedste måde at kombinere vores kompetencer på, og vi står klar til at yde assistance til alle, der har behov for at kunne lidt eller meget af det, som vi kan. 

 

Ledelsesteamet

Ziggie Mai Vesterlund

psykotraumatolog og chefkonsulent

Ziggie er psykotraumatolog og arbejder bl.a. med forebyggelse og håndtering af krisereaktioner, stress og konflikter - både på arbejdspladser og hos enkeltpersoner. 

 

Gennem mere end 10 år med kommunikation, formidling, ledelse og arbejdsmiljø har Ziggie skabt sin egen tilgang til de mennesker og virksomheder, hun samarbejder med. Med sin store faglige bredde skaber Ziggie kreative processer og langtidsholdbare løsninger.

 

Desuden indgår Ziggie som underviser og vejleder på flere af vores kurser og uddannelsestilbud. Hun tilbyder også individuel stress- og kriserådgivning i form af enkelte samtaler og længere forløb.

 

Ziggie er desuden uddannet i sprog, kommunikation og pædagogik ved Syddansk Universitet og Danmarks Pædagogiske Universitet.

Ring til Ziggie på 6133 7184 
eller skriv på ziggie@beredskabspsykologi.dk 

Henrik Lyng

psykolog og direktør

 

Henrik er krise- og beredskabspsykolog.

 

Foruden at undervise på vores kurser udvikler Henrik bl.a. kollegastøtteordninger til private og offentlige virksomheder og krise- og beredskabsplaner for arbejdspladser, hvor mennesker kommer under pres. 

 

Henrik arbejder også med supervision af forskellige faggrupper og foretager konfliktmæglinger på arbejdspladser, hvor konflikter truer arbejdsmiljøet. 

 

Desuden har han klinisk psykologpraksis i Hørsholm og specialiserer sig i at behandle kriseramte og traumatiserede mennesker. Læs mere om klinikken her.

Henrik er uddannet cand.psych. fra Københavns Universitet og autoriseret klinisk psykolog. Han har endvidere en fortid som officer i Beredskabsstyrelsen.

Ring til Henrik på 6133 7140

eller skriv på henrik@beredskabspsykologi.dk

Vores dygtige medarbejdere

Vi får mange opgaver ind i huset, så vi har allieret os med nogle dygtige mennesker, der kan træde til efter behov.
De er ikke hos os hver dag, men har andre jobs ved siden af deres funktion i Center for Beredskabspsykologi.
For os betyder det, at vores medarbejdere kommer med friske inputs fra deres øvrige arbejdsliv. Det giver inspiration og udvikling.

Mød vores medarbejdere her

Cecilie Arndt Pietraszek

kursusleder og vejleder 

 

Cecilie optræder på flere af vores kurser, og hun er en vigtig sparringspartner i det daglige. Fx medvirker hun som vejleder på Krise- og Kollegastøtteuddannelsen.

Cecilie er uddannet Katastrofe- og Risikomanager fra Professionshøjskolen Metropol og er nu ved at gøre sig klar til at læse videre.

Aurora Veber

krise- og beredskabspsykolog 

 

Aurora er tilknyttet centret som ekstern psykolog. Hun løser både undervisningsmæssige og behandlingsmæssige opgaver, og hun bidrager til den psykologfaglige udvikling af centrets aktiviteter.

Til daglig er Aurora privatpraktiserende psykolog i København og er tilknyttet som psykolog ved et krisecenter.

Michaela Riise Bundgaard

kursusleder og vejleder 

 

Michaela er kursusleder og vejleder på flere af centrets kursustilbud. Hun er certificeret Psykotraumatolog RITS og underviser bl.a. i kollegastøtte og psykotraumatologisk intervention. 

 

Michaela er desuden ansat i Beredskabsstyrelsen, hvor hun koordinerer kurser i international sikkerhed, og hun har psykotraumatologisk praksis i Birkerød.

Helle Seifert

kursusleder og vejleder 

 

Helle optræder på flere af vores kurser. Hun er uddannet pædagog, certificeret Psykotraumatolog RITS og har en lang række beredskabsfaglige uddannelser. Helle har stor operativ erfaring fra opgaver i både ind- og udland.

Til daglig er Helle afdelingsleder ved Pædagogisk Psykiatrisk Vejledeningscenter i Greve og arbejder med frivillige indenfor redningsberedskabet.

Kenny Christensen

kursusleder og vejleder 

 

Kenny underviser på mange af vores kurser. Han har en lang række beredskabsfaglige og pædagogiske uddannelser og har opbygget stor erfaring med koordinering og anvendelse af kollegastøtte indenfor det statslige og kommunale redningsberedskab. 

Til daglig er Kenny at finde som beredskabsinspektør hos Beredskab Fyn, hvor han også fungerer som indsatsleder.

Frank Holm Bjarnaa

kursusleder og vejleder 

 

Du kan møde Frank på flere af vores kurser. Han har arbejdet med forskellige typer opgaver i brandvæsenerne gennem mange år, og han har en stor operativ og ledelsesmæssig erfaring fra en travl hverdag med blå blink.

Frank er til daglig ansat som vicebrandinspektør ved Hovedstadens Beredskab, hvor han særligt arbejder med forebyggelse.

Maria Lunddahl Kørschen

kursusleder og vejleder 

 

Maria er med på mange af vores kurser. Hun har en bred erfaring som både beredskabsofficer og socialrådgiver, og hun er engageret i frivilligt socialt arbejde, hvor hun bl.a. sidder i bestyrelsen for et krisecenter.

Til daglig er Maria ansat som juridisk medarbejder ved Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

 

Hans Petersen

kursusleder og vejleder 

 

Hans optræder på flere af vores kurser. Han er certificeret Psykotraumatolog RITS og har stor erfaring med at anvende og koordinere kollegastøtte indenfor det kommunale redningsberedskab.

I det daglige er Hans ansat som brandmester ved Midt- og Sydsjællands Brand & Redning, hvor han færdes meget i den operative verden.

 

Jan Andersen

kursusleder og vejleder 

 

Jan underviser på flere af centrets kursusaktiviteter. Han har en lang række beredskabsfaglige uddannelser og har stor erfaring med både anvendelse og koordinering af kollegastøtte i det statslige redningsberedskab.​

Til daglig er Jan seniorsergent ved Beredskabsstyrelsen Sjælland, hvor han både har operative og administrative opgaver.

 

Ida Sørensen

kursusleder og vejleder 

 

Ida optræder på flere af vores kurser. Hun er certificeret Psykotraumatolog RITS, processkonsulent, coach og paramediciner, og hun har stor operativ erfaring fra sine mange år i politiet.

Til daglig er Ida ansat som kriminalassistent i Rigspolitiet, hvor hun bl.a. koordinerer uddannelsesforløb og kollegastøtte.

 

Maybritt Enggaard

kursusleder og vejleder 

 

Maybritt er at finde på flere af vores kurser. Hun har mange års erfaring som operativ brandmand og social- og sundhedsassistent. Hun har således anvendt sine kollegastøttekompetencer i flere forskellige sammenhænge.

I det daglige arbejder Maybritt som ressourcekoordinator ved Aarhus Kommune ​og brandmand hos Beredskab & Sikkerhed.

 

Karsten Thurøe

kursusleder og vejleder 

 

Karsten optræder på flere af centrets kurser. Han er certificeret Psykotraumatolog RITS og har haft en lang karriere som beredskabsofficer, hvor han både har løst operative og pædagogiske opgaver. ​

Til daglig arbejder Karsten med psykisk arbejdsmiljø og undervisning - både som selvstændig konsulent og i tilknytning til et arbejdsmiljøcenter.

 

Susan Reinholt Christensen

kursusleder og vejleder 

 

Susan er certificeret Psykotraumatolog  RITS, og hun medvirker på flere af centrets kurser.

Til daglig er Susan ansat i forsvaret,  hvor hun er sagsbehandler indenfor psykisk arbejdsmiljø. Hun har været udsendt til Irak og trækker på egne erfaringer, når hun fx har samtaler med personer, der kommer hjem fra internationale operationer, og når hun vejleder kommende kollegastøttemedarbejdere.

 

Center for Beredskabspsykologi ApS 


Hovedgaden 55 C, 1.

2970 Hørsholm 

KontorH

6133 7184

6133 7140

Mandag - fredag
kl. 08.00 - 16.00

  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon
  • facebook

© 2018

Center for Beredskabspsykologi ApS

 

CVR 37837407