Psykotraumatologi for psykologer og andre behandlere

Mange psykologer og andre behandlere efterlyser metoder til intervention indenfor det psykotraumatologiske fagområde. 

 

Vi bliver jævnligt kontaktet af behandlere, som savner metoder til at arbejde mere i dybden med krise- og traumeproblematikker - herunder PTSD.

Det kan dreje sig om psykologer, socialrådgivere, psykoterapeuter, læger, præster, sygeplejersker og mentorer. De møder ofte kriseramte og traumatiserede klienter, men kommer i tvivl om, hvilken metode de skal anvende i interventionen. Tvivlen omhandler som regel, hvordan der bedst kan arbejdes med selve traumet. Risikerer man at retraumatisere klienten, eller kommer man til at distancere sig for meget?

 

Vi tager udgangspunkt i den norske RITS-metode, som er i familie med eksponeringsterapien og kombinerer den med andre metoder. Resultater bliver en tilgang til klienten, som både er skånsom og som hjælper klienten til at se traumet i øjnene og integrere det i sit fortsatte liv.

Kurset varer 6 dage og omhandler både individuelle samtaler og gruppeintervention.

Kurset er godkendt af Dansk Psykolog Forening med 36 timer på Specialistuddannelsen i Psykotraumatologi.

Find kurset i vores kursuskalender.