Forebyggelse og håndtering af stress

Stress er et kæmpe problem i Danmark. Flere mennesker end nogensinde før rammes af stress, og det har enorme konsekvenser for det enkelte menneske, for familier, for arbejdspladser og for samfundet generelt. 

  • Åbne kurser

  • Kursusdage på arbejdspladsen

  • Hjælp til forebyggelse og håndtering af stress
     

Kontakt os og hør om mulighederne

Vi har i rigtig mange år talt og skrevet meget om stress, men vi har gjort det på stort set samme måde årene igennem, og det har desværre ikke haft den forventede virkning. Det har således ikke nedsat antallet af stresssygemeldinger – faktisk ser det ud til, at der er kommet endnu flere.

Vi ved det jo godt...

Vi ved, hvordan stress ser ud, og hvad vi kan gøre, når vi står med stresssygemeldingen i hånden. Alle disse råd og informationer er naturligvis videregivet i en god mening. Meget tyder dog på, at der skal noget andet til for at komme stress til livs. 

 

En ny tilgang til stress

Vi savner anderledes input i stressdebatten, og vi ønsker at sætte fokus på den enkeltes liv og livets indhold. Der er nemlig en grund til, at nogle mennesker rammes af stress, mens andre mennesker bare vokser personligt og arbejdsmæssigt. I den forbindelse vil vi gerne stille skarpt på alle de valg, et menneske står overfor i livet. 

 

Du må vælge!

Vi vil have flere mennesker til at tage stilling. At man simpelthen bliver langt mere bevidst om de til- og ikke mindst fravalg, man foretager, så man i højere grad selv tager kontrollen over sit liv og ikke lader stressen bestemme. En vigtig pointe i alt dette er, at man også lærer at få mod til at tage stilling. Altså, at man indser og giver udtryk for, at visse livsforhold ikke fungerer, og at man føler sig overbelastet. På den baggrund kan man så træffe sine valg.

Vil du af med din stress?

Vil du blive bedre til at træffe dine egne beslutninger? Vil du samle mod til at tage stilling og sige fra? Så meld dig til vores åbne kursus, hvor vi arbejder i dybden med netop de valg, du står overfor. Du kan også booke os til en temadag eller flere kursusdage på din arbejdsplads.  

 

Valget er dit...