• Åbne kurser

  • Kursusdage og fyraftensmøder på arbejdspladsen

  • Stresscoaching
     

Kontakt os og hør om mulighederne

Forebyggelse og håndtering af stress

Stress er et kæmpe problem i Danmark. Flere mennesker end nogensinde før rammes af stress, og det har enorme konsekvenser for det enkelte menneske, for familier, for arbejdspladser og for samfundet generelt. 

Vi har i rigtig mange år talt og skrevet meget om stress, men vi har gjort det på stort set samme måde årene igennem, og det har desværre ikke haft den forventede virkning. Det har således ikke nedsat antallet af stresssygemeldinger – faktisk ser det ud til, at der er kommet flere.

Vi ved det jo godt...

Vi ved, hvordan stress ser ud, og hvad vi kan gøre, når vi står med stresssygemeldingen i hånden. Alle disse råd og informationer er naturligvis videregivet i en god mening. Meget tyder dog på, at der skal noget andet til for at komme stress til livs. 

 

En ny tilgang til stress

Vi savner anderledes input i stressdebatten, og vi ønsker at sætte fokus på den enkeltes liv og livets indhold. Der er nemlig en grund til, at nogle mennesker rammes af stress, mens andre mennesker bare vokser personligt og arbejdsmæssigt. I den forbindelse vil vi gerne stille skarpt på alle de valg, et menneske står overfor i livet. 

 

Du må vælge!

Vi vil have flere mennesker til at tage stilling. At man simpelthen bliver langt mere bevidst om de til- og ikke mindst fravalg, man foretager, så man i højere grad selv tager kontrollen over sit liv og ikke lader stressen bestemme. En vigtig pointe i alt dette er, at man også lærer at få mod til at tage stilling. Altså, at man indser og giver udtryk for, at visse livsforhold ikke fungerer, og at man føler sig overbelastet. På den baggrund kan man så træffe sine valg.

Vil du af med din stress?

Vil du blive bedre til at træffe dine egne beslutninger? Vil du samle mod til at tage stilling og sige fra? Så meld dig til vores åbne kursus, hvor vi arbejder i dybden med netop de valg, du står overfor. Du kan også booke os til en temadag eller et fyraftensmøde på din arbejdsplads.  

 

Valget er dit...

Kursus

Bliv fri for stress - nu

 

Kom med på vores kursus d. 5.-6. maj 2020, hvor du får mulighed for at arbejde med din egen forbyggelse og håndtering af stress.

På kurset går vi helt tæt på de mulige årsager til, at netop du kan opleve stress - eller måske allerede gør det. 

Det kan være, du har en fornemmelse af årsagerne, men ønsker et bedre overblik. Det vil vi hjælpe dig til at få.

Vi skal også se på dine muligheder for at undgå stress - både nu og i fremtiden. Vi tager bl.a. udgangspunkt i de mange valg, du står overfor. Du skal nemlig gøre dig nogle grundige overvejelser og træffe nogle vigtige beslutninger.

Mange tænker, at stress er et uundgåeligt vilkår i det moderne menneskeliv. Men sådan behøver det ikke at være. Der findes faktisk muligheder for at leve et liv, der ikke er præget af stress - også selv om hverdagen kan være travl.

Så hvis du ønsker varige ændringer i forhold til stress, så kontakt os og hør om mulighederne.​

Vi kommer også gerne rundt i hele landet, så geografien skal ikke skille os ad.